Şarkılar diye bir şey var efendim.
Sonra Cemal var, Süreya var,
Turgut var, Uyar var.
Dur ses etme uyuyanlar var.