Eğitim hayatının en zorlu önemli süreci olan; tez yazdırırken dikkatli olmak gerekmektedir. Herkes tez yazamadığı gibi herkes de tez danışmanlık görevini layığı ile üstlenemez. Tez yazdırırken, konusunda uzaman kişiler olup olmamasına, tez sahibi ile olan iletişimine, nasıl bir plan doğrultusunda çalışma yapıldığı gibi bir çok detaya dikkat etmek gerekmektedir. Çok fazla tez yazım ve danışmanlık hizmeti veren kurum olduğu için, iyi araştırarak tez danışmanlık ve yazım hizmetini en iyi şekilde yerine getiren kurumlarla çalışılmalıdır.

Tez Danışmanı Nasıl Seçilmelidir?

Tez yazdırırken, tez danışmanlık hizmeti almak istediğiniz kişilerle görüşerek, hem akademik bilgisi hem tez sahibi ile olan iletişimi ve tez yazılırken sorularına cevap verip vermemesi gibi kıstaslara dikkat etmek gerekmektedir. Son derece titizlikle ve belli kurallara bağlı olarak yazılması gereken tezi yazdırırken, danışmanın ve yazar ekibinin, kurallara bağlı kalan bir ekip olması gerekmektedir. Detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Tez Yazım Kuralları ve Önemi

Lisans üstü eğitimlerde mesleki alan ile ilgili kazanılan becerilerin ispatlanması amacıyla yazılan tezlerde bazı kurallar vardır. Yazım işleminin kurallara bağlı yapılıp yapılmaması çok önemli bir konudur. Bu nedenle tez yazdırırken tez danışmanlık görevini üstelenen kişilerin, kurallar konusunda çok titiz davranması gerekirken, bu kuralları çok iyi şekilde bilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken kurallar, satır aralıklarının kuralına uygun ayarlanması, yazım kuralları, sayfa numaralandırılması, içerik hazırlanması, yazı karakteri, başlıkların kalın yapılması, yazı puntoları, tez dosyasının iki yana yaslanması, sayfanın yapısının kuralına uygun olması ve benzeri konulardır. Tez yazım kuralları genellikle, yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenmektedir. 

Tez Yazımına Hazırlık Aşaması

Tez yazımına başlanmadan önce plan ve programın yapılması ve yazım sırasında da bu programa uyulması gerekmektedir. Bu nedenle konusu belli olan tez için bir süre araştırma yapılması doğru olacaktır. Konusu belirlenen ve tüm planları yapılan tez için, tez yazım kurallarını iyice öğrenmek gerekmektedir. Daha sonra içerik planı hazırlanarak, eldeki toplanmış olan tüm dokümanlar yardımı ile tez yazımına geçilebilmektedir. İyi bir tez yazımı için, hazırlık aşaması çok önemlidir. Titizlikle genel bir taslak hazırlanmalı ve taslak tamamlanınca da, düzenlenmeler aşama aşama gerçekleştirilmelidir.