Silah, kullanımı oldukça tehlikeli olan ve çeşitli sakıncalar barındaran bir araçtır. Kötü niyetli kişilerin elinde çok ciddi zararlara sebep olabilir. Bu yüzden silah sahibi olmak istiyorsanız öncelikle silah ruhsatı almanız gerekir. Ancak ruhsat aldıktan sonra yasal olarak silah taşıma iznine sahip olmuş olursunuz.

Üç çeşit silah ruhsatı düzenlenmektedir
1. Taşıma Ruhsatı
2. Bulundurma Ruhsatı
3. Av Tezkeresi.

Bu ruhsatlardan almak isteyen vatandaşların 21 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Görevlerine ve mesleklerine göre Valiliklerce silah ruhsatı verilirken istenecek belgeler ;

1. İkamet edilen İl valiliğine hitaben dilekçe,
2. Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi
3. Doktor Raporu (Hükümet Tabipliğinden)
4. Nüfus Cüzdanı Sureti,
5. İkametgah İlmühaberi,
6. 3 adet vesikalık fotoğraf,
7. Görev veya işini belirten belge.

Ayrıca bunlara ilaveten;

Kamu Görevlilerinden Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

 • Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden) (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).

Emekli Kamu Görevlilerinden Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

 • Emeklilik Onayı (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).

Yönetmelik Hükümlerine Göre Silah Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

 • Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerinden: Bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan alacakları yazı,
 • Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarından: Sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınacak resmi yazı,

Sarraf ve Kuyumculardan;

 • Esnaf ve sanatkar olarak kuyumcu odasına kayıtlı olanlardan kuyumcu odalarından, ticaret odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise, ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı.

Pilotlardan;

 • Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli olduklarına dair kurumlarından alacakları yazı,

Büyük Toprak Sahiplerinden;

 • Sahip oldukları toprak miktarını gösterir Tapu Sicil Muhafızlığı yazısı.

Büyük Sürü Sahiplerinden;

 • Sahip oldukları küçük veya büyükbaş hayvan sayısı hakkında Vergi Dairesinden alacakları yazı.

Müteahhitlerden;

 • Şirket halinde müteahhitlik yapanlardan, Ticaret Odalarından alacakları Ticari Sicil Kaydı ve müteahhitlik karnesi, kendi adına müteahhitlik yapanlardan ise Ticaret Odalarından alacakları müteahhit olduklarını belirten belge ve vergi mükellefi olduklarını belirtir Vergi dairesinden alacakları yazı, Şirket halindeki müteahhitlerden ayrıca, ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti,

Akaryakıt Bayilerinden;

 • İlgi kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği, ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti.

Arıcılardan;

 • İl Teknik Ziraat Müdürlüğü veya İlçe Ziraat Teknisyenliğinden alınan kovan adedini belirtir yazı.

Avukatlar ve Noterlerden;

 • Avukatların bağlı oldukları Barodan alacakları üyelik belgesi, Noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen Noterlik Belgesi.

Can Güvenliği Olmadığından Dolayı Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

 • Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen “hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını” kanıtlayan belge.

Yivli Spor Silahı Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sporcu Lisansı. (Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir).

Yivsiz Tüfek Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

 • (Av Tezkeresi almak isteyen vatandaşlar 5 yıllık harç bedelini yatırdıkları takdirde kendilerine 5 yıllık Av Tezkeresi verilir. Harç ödemeyen vatandaşlara ise, süresiz yivsiz tüfek sahipliği belgesi verilir.) İkamet edilen yerin Kaymakamlığına hitaben dilekçe.

Av Malzemeleri Satış Bayiliği Yapmak İsteyenlerden;

 • İşyerinin kendi mülkiyetlerinde veya kiralandığını kanıtlayan belge, 2521 Sayılı Kanun ve 87/12028 Sayılı Tüzük Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsalarında görevli meclis üyelerinden;

 • Halen bu görevi sürdürdüklerine dair bağlı bulundukları odadan alacakları yazı.

Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden;

 • Yapmış oldukları işten dolayı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden alacakları yetkili müessese olduklarını gösterir belge.

507 Sayılı Kanuna göre kurulmuş olan birlik, federasyon ve konfederasyon başkanları ile genel kurul üyelerinden;

 • Birlik, federasyon ve konfederasyon başkanlarından, Yönetim kurullarından alacakları yazı, genel kurul üyelerinden, seçildikleri birlik, federasyon veya konfederasyon yönetim kurulu başkan ve genel sekreterinin imzasıyla verilen çift imzalı genel kurul üyelik belgesi.

Köy ve mahalle muhtarlarından (istifa ederek ayrılanlar ile haklarında tahkikat sonucu görevlerine son verilmişanlar hariç olmak üzere);

 • Bu görevde bulunduklarına dair il özel idarelerinden alacakları yazı.

Bütün bu belgelerle birlikte başvurunuzu tamamladığınızda siz de silah ruhsatı alabilirsiniz.