Son yıllarda artan iş kazaları ve beraberinde getirdiği bir çok sorunun önüne geçebilmek amacıyla hazırlanan 6331 sayılı İş Güvenliği yasası, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kurulumu ve bu birimin aktif çalışmasıyla birlikte, çalışanların güvenlik ve sağlığını garanti altın almayı hedefliyor. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yanı sıra çalışanların artan yaşam kalitesi standartlarının toplumumuz yaşam kalitesine olumlu şekilde yansıması planlanıyor. 50 ve üzeri çalışan sayısına sahip olan tüm işyerlerinin OSGB kurması ve birimin faaliyetlerini yerine getirmesinden yükümlü olduğu İş Güvenliği Yasası, bu iş yerlerinde en az bir adet işyeri hekimliği eğitimi almış doktor, işyeri hemşireliği eğitimi almış hemşire, ilk yardım eğitimi almış personel, diğer sağlık personeli eğitimi almış personel ve birimden sorumlu bir müdür bulundurması yasal bir zorunluluk. Ayrıca işyeri hekimliği eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi, ilk yardım eğitimi ve diğer sağlık personeli eğitimi alarak, sertifika sahip olunması gerekiyor.

güneşli akademi logoBununla birlikte bakanlıktan yetkili olan sağlık eğitim kurumlarından işyeri hekimliği eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi, ilk yardım eğitimi alarak yetkilendirilmiş personel konusunda yaşanan sorunlar ve aynı zamanda ihtiyacı karşılayacak yetkili personel bulunmaması, sağlık eğitimi veren yetkili özel kurumların ve sağlık alanında faaliyet gösteren yetkili bazı kurumların OSGB konusunda farklı mobil sağlık çözümleri oluşturmalarına neden oluyor. İşletmelerin kurması gereken OSGB’ ler için ayıracağı kaynaktan daha düşük maliyetlerle, profesyonel ve yetkili personel ve yanı sıra konu ile ilgili hazır alt yapısı bulunan özel kurumlar, nitelikli bir şekilde mobil sağlık ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çözümleri sunuyorlar. Özel kurumlar tarafından işyeri hekimliği eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi, ilk yardım eğitimi ve diğer sağlık personeli eğitimi gibi sunulan eğitim hizmetleri ile yetiştirilen personeller, işletmelere önemli avantajlar sağlıyor. Sağlık ve güvenlik gibi uzun eğitim süreçlerine sahip alanlarda yetkili ve yanı sıra iş yeri konusunda eğitimli ve yetkili personele sahip yanı sıra mobil sağlık hizmetleri gibi destek hizmetleri de sunabilen özel kurumlar, tüm bu hizmetleri yeni kurulacak Bir OSGB’ den daha nitelikli bir şekilde verebiliyor. Mobil sağlık hizmetleri ile işyerinde oluşabilecek sorunlara daha hızlı müdahale sağlanabiliyor. İşyerleri için oldukça ideal ve daha ekonomik bir çözüm olan mobil sağlık hizmetleri günümüzde oldukça yoğun şekilde tercih ediliyor.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kapsamında işletmelerin bakanlığa karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri için sunulan bu hizmet aynı zamanda çalışanların sağlık denetimlerinin daha profesyonel bir şekilde, iş yeri güvelik standartlarının daha sağlıklı bir şekilde olmasına neden oluyor. Mobil sağlık gibi destek hizmetleriyle aynı zamanda iş gücü kaybının önüne geçilerek, işletme için oluşacak zararlarda ortadan kaldırılıyor. Profesyonel ve işlevsel bir hizmet sunumu gerçekleştiren bu özel kurumların sunduğu işyeri hekimliği eğitimi, işyeri hemşireliği eğitimi, ilk yardım eğitimi ve diğer sağlık personeli eğitimi hizmeti, işletmeler için öncelikli tercih edilir hale gelmiş durumda.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden daha da önemli olan daha sağlıklı ve iş güvenliğine sahip bir toplumun oluşturulması konusunda önemli bir rol üstlenen bu özel şirketler, her geçen gün sundukları farklı avantajlarla ve daha profesyonel yaklaşımlarla yaşam kalite standartlarımızı yükseltmeye devam ediyorlar. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi gibi ünitelerin sağladığı faydalarla, yaşam kalitesi yükseltme amacındaki ülkemiz, denetlemeler yoluyla işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip, getirmediğini kontrol ediyor. Yanı sıra sağlanan istatistik bilgiler sonucunda daha planlı sağlık yatırımları yapılmasına yardımcı oluyor. Her açıdan fayda sağlayan OSGB’ler, uzmanlar aracılığıyla faaliyete geçtiğinde daha kaliteli sonuçlar olarak geri dönüyorlar. Mobil sağlık hizmetleri işyerlerine sağlık ve güvenlik getiriyor. Bu nedenle mobil sağlık hizmetleri işyerlerinde daha fazla tercih ediliyor. Mobil sağlık hizmetlerinde 7 gün 24 saat işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı oluşturulabilmesini sağlıyor.