einstein logoOyunlaştırma pazarının hızlı ve agresif bir büyüme kaydettiği günümüzde, önem derecesinin hızla yükseldiğini görüyoruz. Bu bağlamda öncelikle oyunlaştırma kavramını kısaca tanımlayacak olursak; Kullanıcıların aktivitesini, sosyal etkileşimini ve/veya davranışlarına bağlı kaliteyi ve üretkenlik düzeyini yükseltme gibi “işe bağlı amaçlara dönük” olarak, bir sistemdeki davranışların; ödül, liderlik tablosu, feedbackler, öyküleştirme gibi “oyun elemanları” vasıtasıyla “içsel motivasyon sağlayıcıları” harekete geçirme özelliği taşıyan oyunlara benzer bir genel hatta sokulması olarak tanımlanabilir. Burada en önemli kıstas insan merkezli bir tasarım yaklaşımı sağlamaktır.

E-Öğrenme adı verilen bu pazarda yer alan “Oyunlaştırma” tüm dünyada son derece hızlı bir ivmeyle ve agresif biçimde büyüyor. [e]instein Genel Müdürü Mert Kestek’in verdiği bilgilere göre 2010 yılında büyüklüğü 100 Milyon $ olan pazar büyüklüğü 2016 yılında ise 2.8 Milyar $ olarak tahmin ediliyor.

Tüm diğer koşullarla birlikte değişen ve dönüşen iş dünyasında da hızlı ve rutini safdışı bırakan bir anlayış hakim. Bu noktada oyunlaştırma kavramı ve uygulamaları son derece önemli bir hal alıyor. Verilen öğütlerden ziyade oyunlaştırma vasıtası ile alınan feedbacklerin daha kalıcı başarılara imza atılmasına olanak sağladığı belirtiliyor.

Yapılan araştırmalar, eğlenceli biçimde sunulan içeriklerin, kullanıcıları % 30 daha fazla tatmin ettiği görülüyor. Bu noktada eski alışkanlıkları da gözettiklerini vurgulayan Kestek, “İnsanlara, bundan sonra bilmediğiniz bir sanal platformda uzaktan eğitim ile öğreneceksiniz demek ciddi bir dirençle karşılaşılmasına neden oluyor.” diyor. Türkiye’de 28 Milyon internet kullanıcısının yaklaşık 8.3 Milyon’unun internet üzerinden oyun oynadığına işaret eden Kestek, 2016 yılında pazarın 2.8 Milyar $ değerinde olmasını beklediklerini ifade ediyor.

İnsan Kaynaklarında uygulama alanları

İşe alımlarda oyunlaştırmayı kullanan şirketlerin marka algısı bakımından rakiplerinin bir kaç adım önüne geçtiğini ifade eden Kestek, “Boş bir pozisyon için alınan çok sayıda başvuruyu etkili bir şekilde değerlendirmek için oyunlaştırmanın kullanılması son derece faydalı olacaktır. Markaların, adaylara 7-8 dakikalık küçük çaplı simülasyon oyunları simüle ettirmesi doğru adayı seçmede son derece etkilidir. Bu şekilde, adayların çalışacakları işletmeyi tanıması, kendilerini nelerin beklediğini bilmesi sağlanabilir.

Ayrıca işe yeni girmiş olan çalışanların oryantasyon eğitimlerinin oyunlaştırma şeklinde verilmesinin önemine dikkat çeken Kestek, “Şekerbank’ta verilen oryantasyon oyunu sayesinde, işe yeni giren çalışanlar; Genel Müdür mesajı, finansal tablolar, İK politikaları, intranet ve benzeri iç portallara uzanan geniş bir alanda bilgi sahibi oluyorlar” diyor.

Oyunlaştırma, şirket karlılığını arttırıyor.

einstein biz kimizEğitim ve gelişim süreçlerinde de oyunlaştırma kullanıldığını söyleyen Kestek, “70-20-10 kuralından başlamalı. 70: İşbaşında öğrenme, 20: Sosyal öğrenme, 10: Formal öğrenme! Mekanikleri etkili oluşturulmuş bir oyunlaştırma eğitimi ile % 70 seviyesinde pastadan büyük dilimi alabiliyor. Bu vasıtayla şirketler, çalışanlarını çeşitli süreçlere dahil edebiliyorlar ve daha nitelikli işlerin üretilmesine de olanak sağlıyorlar.

Oyunlaştırma alanında [e]instein!

[e]instein.com.tr’nin bu alandaki faaliyetlerine gözatmak isterseniz;  Firmalar için uzaktan eğitim çözümleri sunuyoruz. Genellikle yaygın sahası, bayileri, çalışanları olan firmalar (örnek: Bankalar, GSM operatörleri vb) çalışanlarını bir merkezde toplayarak eğitim vermek; bu kurumlar için hem zaman, hem de finansal maliyeti olan bir süreç. Bunun yerine bize ve bizim gibi firmalara eğitimlerini animasyonlu, etkileşimli bir şekilde ürettirip çalışanlarına sunmayı tercih ediyorlar. Özellikle biz [e]instein olarak eğitimleri Oyunlaştırma, Mobil uyumlu ve Motion Graphic ile üretme konusunda çok iddalıyız.