Hiç düşündünüz mü; Bilgisayarımızda bir sorun oluştuğunda hışmımızı monitörden çıkartırız. Görünen kısım monitördür çünkü. Buna başka bir açıdan yaklaşacak olursak, bilgisayar ile henüz tanışmamış ama tanışmak için de çaba sarfetmemiş olan ebeveynlerimiz monitörün; bilgisayarın beyni olduğunu, her şeyin oradan yönetildiğini sanarlar çünkü görünüm oradadır ve bize bir şeyleri sunan odur.

İşte aynı durum günümüz şartları için de geçerli. Bize bir şeyler sunan, sunmaya çalışanları suçlarız hep. Oysa sistemin arkasında ne var, neler oluyor diye sorgulamayız. Sorgulanmayan öngörülerin gerçekliğe ulaşması da son derece zordur. Bu noktada ülkemiz ve dünya koşullarını göz önüne alarak sizden de biraz fikir yürütmenizi istiyorum. Bir şeyler bulabildiniz mi buna dair?