Bir ürün ya da hizmetin geniş kitlelere tanıtılması marka geleceği için hayati önem arz eder. Hayatın sürekli olarak değişen koşulları çerçevesinde marka tanıtımı ve tutundurma faaliyetleri de aynı oranda hatta bazen daha fazla değişiyor. Önemli olan sürekli olarak değişip dönüşen koşullara uyum sağlayarak mevcut durumu korumak ya da geliştirmek. İşte bu noktada hangi pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin markanız için doğru adım olduğunu belirlemeye çalışmalısınız!

Basılı ve görsel materyallerle tanıtım

partner-ekspres-brosur-dagitimiMarkanızın fiziksel ortamda elle tutulur biçimde pazarlamasını yapmak en başından bu yana kullanılan geleneksel pazarlama faaliyetlerinden biridir. Bu faaliyetlerin kartvizit, broşür, el ilanı, insert, poster, afiş, promosyon malzemeleri gibi türleri bulunur. Her ne kadar geleneksel ve eski kafa olarak görünse de halen işe yarar bir pazarlama yoludur.

Tüketici ve pazar araştırmaları ile anketler

Anket-Doldurma-SiteleriMevcut ürün ya da hizmetin; kısaca markanızın tanıtımı için öncelikle hedef kitleyi yani pazarı tanımlamak son derece faydalı bir yoldur. Markanızı satabileceğiniz insanlara yönelik olarak yapılacak araştırma ve anketler de genel manada fayda sağlaması muhtemel yollardan biridir.

Ağızdan ağıza pazarlama WOM (Word of Mouth)

Buna bir nevi dedikodu da diyebiliriz. Markanızdan memnun kalan bir tüketicinin kendi çevresine de sizi önermesi ile vuku bulur. Buna istinaden markanızın bilinirlik ve memnuniyet düzeyi de yükselir. Özellikle ülkemizde en basit ve az masraflı yoldur, üstelik iyi kullanıldığında da son derece iyi sonuçlar doğurduğu söylenebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken tüketiciyi aldatma yoluna gidilmemesi, aksine gerçek tecrübelerden yola çıkılarak kullanılmasıdır.

İnternette görünür olmak (Arama Motoru Optimizasyonu – SEO)

seoYaklaşık 20 yıldır internet, hayatımızın kalbinde yer almaya başladı. Dolayısıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetleri de interneti es geçmedi. Şimdilerde pazarlamanın tam ortasında yer alan internette görünür olma adımı, atılması gereken en önemli adım olarak kabul edilebilir. Özellikle markaların bilinirliği ve tutundurma faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda seo kavramı kaçınılmaz bir hâl almaktadır. Kısaca SEO; markanızın arama sonuçlarında üst sıralarda görünmesidir. Arama sonucunda üst sıralarda çıkan markaların ticaret ve kâr potansiyelleri diğerlerine oranla son derece yüksek olmaktadır. İşte bu düşünceden yola çıkarak markanızın bilinirliğini sağlama adına en mantıklı yol arama motoru optimizasyonu olarak göze çarpmaktadır. Burada da önemli olan alanında gerçekten iyi olan ve istediklerinizi gerçekten özümseyerek ne istediğinizi bilen birini bulmaktır. Böylelikle tercih edeceğiniz seo uzmanı sizin istediğinizden çok daha fazlasını verebilir.

 Şöyle düşünebilirsiniz:  Sizin alanınızla ilgili bir ürün ya da hizmeti internet vasıtası ile arayan biri sonuca çabucak ulaşmak ister. Bu arama sonucunda sizin markanız en azından ilk sayfada çıkarsa diğer markalara oranla sizin tercih edilme şansınız daha yüksektir. Tabi ilk sırada çıkmanız ticaret performansınızı tahmin edemeyeceğiniz ölçüde arttırmak demektir. Bunların dışında elbette bir çok pazarlama ve tutundurma faaliyeti var ancak yukarıda saydıklarım en önemli ve kayda değer olanlardır.