Teknik olarak özetle “finansal kiralama“diye cevaplandırabiliriz “leasing nedir” sorusunu. Çeşitli ayrıntıları bulunan ve mantıklı planlar yapıldığında ciddi bir kazanç kapısı olabilen leasing hakkında siz ne biliyorsunuz? Bir yatırım ürünü var diyelim; bu ürünün sahipliği yani mülki hakları leasing hizmeti veren şirkette kalacak şekilde bir kiralama planı oluşturulur. Oluşturulan bu plan doğrultusunda kullanım hakları kiracı ya da kiracılara devredilir. Ayrıca sözleşme şartlarında açıkça ifade edilen tarih sonrasında mülkiyet hakkı kiracıya devredilir. İşte bu olaya leasing, bir diğer tanımlama ile finansal kiralama denir.

Leasing hakkında detaylı bilgiler

Leasing, mutlak surette sözleşme ile sabitlenmiş olmalıdır. Her ne kadar mülki hakları yani sahiplik hakları leasing şirketinde kullanım hakları kiracıda olsa da sözleşme şartları doğrultusunda sözleşme bitiminde mülkiyeti kiracıya devredilebilir. Bu süreçte bir devir bedeli de ödenir. Leasing için kullanılan mal, kiracının isteği ve tercihi sonrasında üçüncü taraflardan sağlanabilir. Bu durumda ise mal üçüncü taraftan sağlanır ve kiracı sahibi olduğu malı önce leasing hizmeti veren kuruma satar. Ardından aynı mal leasing hizmeti veren kurum aracılığıyla kiracıya sunulur. Buna sat ve geri kiralama modeli de denir.

“Leasing”in avantajları

Leasingin artılarından biri ve belki de en önemlisi yatırım mallarının satın alınması durumunda ortaya çıkabilecek maliyetleri düşürmektir. Leasing yapıldığında satın alma giderleri düşecek ve tasarruf edilen para başka alanlara kaydırılarak işletmenin ferahlaması da sağlanabilecektir. Bu durum aynı zamanda iş verimi ve kârlılık üzerinde de doğrudan etkilidir.
Leasingin ayrıca birçok artısı da var ancak bu artıları daha iyi öğrenmek isterseniz size detaylı bir kaynak sunuyor olacağım. Eğer aklınızda sorular varsa ya da en basitinden leasing ne derseniz KuveytTürk’ün sitesine bakabilirsiniz, bu bağlantıya tıklamanız yeterli.