İstila ediliyoruz.
Duraklarda bekleme
Dolu geçiyor tüm otobüsler
İstifra ediliyoruz.
Ve özel aracı olan tüm aracılara
Sesleniyor memleketimin trajik polisleri
“Dudaklarda bekleme!”