Sizler de takdir edersiniz ki bir mühendis maaşı günümüzde bir evi rahatlık ile kaldırabilecek düzeydedir. Bu anlamda düşünüldüğü zaman genel anlamda mühendis maaşları sabit bir düzeyde seyrederken çalışma olanakları diğer mühendislere göre çok daha ağır olan inşaat mühendislerinin aylık kazançları da bu oranda değişiklik gösterecektir.

İnşaat mühendislerinin kazançları çalışmış oldukları şirketlere ve tabii ki çalışma şartlarına göre de değişmek ile birlikte şayet devlet bünyesinde bir şantiye işinde çalışan bir mühendisin aylık ortalama net kazancı 300 ile 3400 TL aralığında değişmekte olup, yapmış olduğu işin tehlike ve zaman aralığına da bakılarak maaş artışı işlemine gidilmektedir. Ayrıca inşaat mühendisleri maaşları kişinin yapmış olduğu mesai saatlerine, proje orijinalliğine, yapılan şantiyenin süresine ve çalışma şartlarına bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir.

İnşaat Mühendisi Çalışma Alanları

Sizler de takdir edersiniz ki çevremizde gördüğümüz her tülü binanın dizaynı ve inşaatı sırasında inşaat mühendislerinin etkisi çok büyüktür. Ve her şantiyede en az 2 tane inşaat mühendisi çalıştırılma durumu zorunlu haldedir.

İnşaat mühendisi maaşıbirden çok hususa bağlı olmak ile birlikte özel kurumlardan kamu kuruluşlarına, şantiyelerden ofislere, aile ve çocuk sayısına bağlı olarak da değişmektedir. Ayrıca mezun olunan üniversiteye bağlı olarak da maaş durumu etkilenen inşaat mühendisleri bulunmaktadır. İlk 50 binde olan bir üniversiteden mezun olan ve işe yeni başlayacak olan bir inşaat mühendisi maaşı 2000 TL civarında olmaktadır. Ancak bu durum devlet kuruluşlarında sizler de takdir edersiniz ki çok daha fazla bir maaş demektir. Aynı şekilde bir devlet kurumunda işe başlayan bir inşaat mühendisi maaşı 3500 TL civarında olmaktadır.

Bu sebeple tam maaş durumu belirlenememek ile beraber diğer mühendislik bölümlerine göre daha çok tehlike arz eden bir meslek olmasından mütevellit inşaat mühendisi maaşları çok daha göz doyurucu olmaktadır. Ayrıca belirtilmesi gerekir ki bir inşaat mühendisi maaşı aynı zamanda o kişini yabancı dil bilip bilmemesine göre de değişiklik göstermektedir. Dil bilen bir inşaat mühendisi ile bilmeyen bir inşaat mühendisi arasındaki maaş farkı en az 500 TL en fazla 1500 TL arasında yer değiştirmektedir.

Yüksek Lisans Ve Doktora Durumuna Göre İnşaat Mühendisi Maaş Durumları

Birçok farklı sebep ile mühendis maaşlarının değişiklik gösterebileceği belirtilmişti. Bunlardan bir tanesi ve en etkilisi de yüksek lisans ve doktora durumlarıdır. Yeni mezun bir inşaat mühendisi 2000 TL ile çalışmakta iken 10 yıllık meslek yapmış tecrübeli ve doktora ve yüksek lisans mezunu bir kişinin aylık kazancı 4000 ile 5000 TL arasında yer değiştirmektedir.

Bu anlamda düşünüldüğü zaman bu meslekte yükselmek ve maaş yükseltmek konusunda yalnızca lisans mezunu olmak yetmemektedir. Yüksek lisans ve doktora yapmış inşaat mühendisi ücreti, yalnızca lisans mezunu bir kişinin maaşından çok daha fazladır. Sizler de yeni mezun bir inşaat mühendisi iseniz hem çalışarak hem de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini almanız gelecekte hem tecrübe durumunuzu hem de maaş durumunuzu etkileyen çok önemli bir faktördür.

2017 İnşaat Mühendisliği Maaş Durumları

Günümüzde Türkiye şartlarında mühendislik fakülteleri gereken değeri görmese de inşaat mühendisliği maaş durumları diğer mühendislik bölümlerine göre daha iyi durumdadır. Ayrıca yukarıda da bahsedildiği gibi bu maaş durumlarını evli olup olmama, çocuk sahibi olup olmama gibi durumlar da etkilemektedir. Bunun sebebi ise yapılması tehlikeli işlerden bir tanesi olması ve iş güvenliğinin son derece yüksek olması gereken şantiyelerde çalışmalar yapmalarıdır.

Sizler de yeni mezun bir inşaat mühendisi iseniz 2017 koşullarında özel sektör yerine bir devlet kuruluşunda iş sahibi olmanız 2017 inşaat mühendisi maaşları açısından çok daha avantajlı olacaktır. Bu anlamda düşünüldüğü zaman evli olmak ve çocuk sahibi olmak da maaş artışını etkileyen durumlardandır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora mezunu olarak maaş artışı da talep edebilmeniz mümkünken mevki yükselmesi yaşamak da mümkündür.

Mesleğinde yükselme isteyen inşaat mühendisleri mutlak suret ile mühendislik eğitimlerini yalnızca lisans diploması alarak sonlandırmamalılardır. Sizlerde 2017 yılı inşaat mühendisliği maaş durumlarını öğrenmek istiyorsanız öncelikle özel kurumların sonra da devlet kuruluşlarının açıkladığı mühendislik maaşlarını takip edebilirsiniz.