Gemiler, insanlar geri dönsün diye mi varlar Seko?