Elektroniğin artık hayatımızın her noktasında yer alması sebebiyle elektronik ve elektromanyetik kavramları günlük yaşamımız içerisinde daha fazla yer kaplamaya başladı. Bu durum, çeşitli elektronik cihaz ve sistemlerin de birbirleriyle uyum içinde çalışmasına gerek duyulmasına neden oldu. İşte bu noktada hayatımıza giren kavramlardan biri de EMC oldu. Peki nedir bu EMC?

EMC Nedir?

EMC (Electromagnetic Compability) adı verilen kavram Türkçeye “Elektromanyetik Uyumluluk Testi” şeklinde çevriliyor. Çevremizde çokça yer alan cihaz ya da sistemlerin yakın çevresindeki diğer sistem ya da cihazların elektronmanyetik olarak birbirlerinin çalışmasını etkilememesi olarak açıklanabilir. Elektrikli ya da elektronik olarak adlandırılan cihazların çalışma esnasında çevrelerini etkileyen elektromanyetik gürültü ve darbeler, diğer cihazların çalışmalarına etki etmemelidir.

Ürünlerin tüketicilere sunulabilmesi için “CE” adlı işaretlemenin doğru biçimde yapılması gerekir. AB (Avrupa Birliği) 2004/108/EC numaralı EC direktifi ve harmonize olarak isimlendirilen ürün standartları, direktif kapsamında bulunan ürünlerin sahip olması gereken kriterleri genel olarak belirtir.

İyi bir EMC Deney Laboratuvarında üreticilerin EMC direktifi kapsamına giren ürünlerine, CE sembolü koyabilmeleri için gereken deneyler yapılmalıdır. Ayrıca EMC testi ile alakalı Ar-Ge çalışmaları da yapılmalıdır.

EMC Testi nasıl yapılır?

EMC Testi içerisinde aşağıdaki kıstaslar bulunmaktadır:

  • Cihaz veya sistemlerin çevrelerinde kablo vasıtası ile ya da havadan yayılan elektromanyetik gürültü testleri (Emisyon) ve EMC Testleri
  • Cihaz ya da sistemlerin çevresinde meydana gelen elektromanyetik gürültünün etki seviyesinin ve cihazların etkilenme seviyesinin ölçüldüğü bağışıklık EMC testleri (Immunity)

EMC Testi neden önemlidir?

EMC uygunluğu neredeyse dünyanın bütün pazarlarında zorunluluk halini almıştır. Düzenleyici ihtiyaçları karşılamak adına yardımcı ürünlerde performans düzeyini yükseltmek ve masraflı uyumsuzluk risklerini azaltmak ve sıfıra indirgemek için ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca pazarda rekabete dayalı konumu güçlü hale getirmek için de son derece etkili bir kıstastır.Ürün ve hizmet performansını arttırıp riskleri azaltarak kârlılığa da etki etmesi bakımından yüksek önem arz etmektedir.