Dünya üzerinde yaklaşık 7 buçuk milyar insan yaşamaktadır. Teknolojinin ulaşmadığı bazı bölgelerde yaşayanların ve teknolojik gelişmeleri yaşamlarına sokmadan yaşamayı tercih eden insanların dışında kalan tüm kişiler şu anki şartlar altında hayatlarını elektrik kullanarak devam ettirmektedir.

‘’Hayatımızı elektrik kullanarak sürdürüyoruz’’ cümlesiyle karşılaşan bireyler öncelikle elektrik kullanmadan da hayatlarını devam ettirebileceklerini düşünmeye başlarlar.  Ancak şu an yaşadığımız dünyada bizler, kendi evlerimizde elektrik kullanmasak bile hayatımızın herhangi bir evresinde bize ulaşan hizmetlerin elektrik kullanımı sonucu oluştuğunu unutmamalıyız.

TEMEL İHTİYAÇLARIN ÜRETİLMESİNDE ELEKTRİK KULLANIMI

Öncelikle temel ihtiyaçlarımızdan bahsedelim.  Temiz ve içilebilir suların giderek azaldığı günümüz şartlarında suların içilebilir hale gelmesini sağlayan tüm işlemler elektrik kullanımı sonucu var olmaktadır.

Büyük kayıpların verildiği ve tüm dünyayı etkileyen savaşlar vb. unsurlar sayılmazsa üzerinde yaşadığımızda dünyanın nüfusu her geçen yıl giderek artmaktadır. Artan kişi sayısı için her ülkede oturulabilecek yeni binalar, insanlara sosyal imkânlar sağlayacak kompleksler inşa edilmektedir. Bu inşalar ekilip biçilebilecek tarım arazilerinin sayısını azaltmakta ve şu an sürdüğümüz çoğu tarım çalışmasında ürünleri daha verimli hale getirmek için içerisinde elektriğin var olduğu çözümler üretilmektedir.  Bir diğer açıdan baktığımızda ise her coğrafi bölgede aynı tarım ürünlerinin üretilmediği karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin ihtiyaç duyduğu besinlerin her coğrafi bölgeye ulaştırılması için ise yine elektrik kullanımı sonucu üretilen araçlar kullanılmaktadır. Bu ulaşım araçların üretilmesi, bakımı ve geliştirilmesi için sürekli olarak elektriğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Daha önceki zamanlarda binlerce kişinin ölmesine sebep olan hastalıklara uygun tedavi yöntemleri bulunmasında bilimin ve teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanıyoruz. Ancak bu gelişmelerin hemen hemen hepsinde elektrikten faydalanılmıştır. Şu an tıp alanında çalışan bilim insanları teorilerini denerken, üretilen bir ilacın bozulmadan saklanmasını sağlarken, DNA üzerine yapılan araştırmalarda kullanılan teknik aletlerin hepsinde elektrik kullanılmaktadır.

Tüm bu teknolojik gelişmelerin yıllar içerisinde neden olduğu olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması için ise yine elektrikle çalışan makinalar kullanılmaktadır. Küresel ısınmanın dünyanın sonunu getirmemesi için alınan en basit önlemleri elektrikle çalışan çevre dostu makinalar sağlamaktadır.

Elektrik, hayatımızın bu denli içine işlemişken elektrik olmadan geçirdiğimiz saatler bile zulme dönüşmektedir. Ulaşım ve iletişim aksamakta, yiyecekler bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta, çoğu tesiste üretim durmaktadır. Hem üretici hem de tüketicilerin elektrik kesintisinden olumsuz etkilenmemesi için bölgemize göre örneğin ankara elektrik kesintisi gibi başlıklar altında elektrik kesintisinin nerde, ne zaman, ne kadar süre boyunca olacağını öğrenmemiz hepimiz için faydalı olacaktır. Elektrik kesintisine dair alınan bilgiler doğrultusunda gerek iş gerekse gündelik hayatımızı şekillendirebiliriz.