Özlemek bir ölçü birimidir.

Saygılarımla #cemalziya