Gök, bir kuşakla sarılmış hediye gibi…

Saygılarımla #cemalziya