Doğmak yeterince lekeli bir eylemdir.

Saygılarımla #cemalziya