İnsan öfkeden yaratılmıştır.

Saygılarımla. #cemalziya