Gittikçe daha yoğun bir biçimde şekil değiştiren iş dünyasının dönüşmesine ve değişmesine neden olan yeni trendler ve uygulamalar yeni kararların da sağlıklı biçimde alınmasının önünde duran büyük engellerden biri olarak göze çarpıyor. Hatta belki de en önemlisi. Buna bağlı olarak finans ve raporlama alanlarında büyük önem arz eden değişimler olurken şirketlerin yönetimleri, denetim mekanizmaları ve denetleyenler bir çok farklı alanda zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bu noktada EY Türkiye, bütün finansal raporlamalar ve benzeri konularda kilit bilgileri ve atılması gereken adımları irdeleyerek şirketlere yardımcı oluyor. Bir şirketin belki de en önem vermesi gereken alanlarından biri olan bu adımda bağımsız denetim mekanizmasının doğru bir şekilde işlemesini sağlayarak adeta bir joker vasfı görüyor.

Günümüz şartlarına göre oldukça zor ve karmaşık bir hal alan bu durumun geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğine dair önemi de aşikar. Yapılacak en küçük bir finansal hatanın ya da atılacak yanlış bir adımın hesaplanamayacak derecede büyük zararlara yol açmasından dolayı denetim mekanizmasının iyi işlemesi gerekiyor. EY Türkiye’nin de bir şirketin finansal anlamda hata yapmamasını ya da yapılan önceki hataların minimum seviyede zararla atlatılmasını sağlaması şirketin en büyük artılarından biri olarak göze çarpıyor.

Bağımsız bir denetim mekanizmasının iyi işlemesi atılacak adımların en etkili ve hızlı biçimde şirket yararına bir adıma olanak sağlaması açısından düşünüldüğünde ne kadar önemli olduğu görülüyor.