Uzun beyaz bir frakla dönerek gelen kışa inat

Uzatıyorum ayaklarımı kutsal bir mabedde

Esirlerini kel bir denize sürükleyen kaygımı

Fıtratıma sindiriyorum.

 

Şimdi bir bahanenin etrafında dönen akbabalar gibisiniz hepiniz.